به نام خدا

در تاریخ 25/1/89  با تشکیل جلسه اعضاء هیئت مدیره, شعبه صدوقی  صندوق قرض الحسنه مشیز  جهت افتتاح حساب انتخاب و ضمن بازگشایی حساب جاری جهت تحویل چک به متقاضیان وام , حساب پس انداز کوتاه مدت به شماره 50286  نیز به نام اعضاء هیئت مدیره به منظور سپرده گذاری ثابت و ماهیانه اعضاء و همچنین پرداخت اقساط ماهیانه وام افتتاح گردید.

از کلیه اعضاء محترم درخواست می شود جهت واریز مبلغ سپرده اولیه ( دویست هزار تومان ) به شماره حساب ارائه شده اقدام و رسید دریافتی را نزد خود نگهداری نمایند. بدیهی است ثبت هر گونه سپرده اعم از اولیه و ماهیانه بدون رسید بانکی قابل قبول نخواهد بود.ضمنا مقرر گردید مبالغ ماهیانه ( بیست هزار تومان ) اول تا پنجم هر ماه به حساب صندوق واریز گردد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومی در شنبه بیست و هشتم فروردین 1389 و ساعت 8:0 |

به نام خدا

صورت جلسه

در تاریخ 19/1/1389 جلسه اعضاء صندوق قرض الحسنه امید در تالار ستاره شهر تشکیل و با رای گیری حاضرین و وکلای افراد غایب تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- مبلغ سپرده اولیه جهت افتتاح حساب 000/200 تومان و مبلغ ماهیانه 000/20 تومان تعیین گردید که طی هفته آینده پس از افتتاح حساب توسط اعضاء هیئت مدیره جهت واریز سپرده به اطلاع اعضاءخواهد رسید.

2- ضرائب اعطا وام و روش باز پرداخت (مدت زمان) بر اساس مدت انتظار سپرده محاسبه و اعلام خواهد شد .

3- اعضاء هیئت مدیره آقایان یدالله مریدی, مرتضی مقدمی پور و مهدی مریدی و آقای محسن خیراندیش به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

4- مقرر گردید مدیر عامل صندوق توسط اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردد.

5- کارمزد وام به میزان 3 درصد مبلغ وام های پرداختی تصویب شد.

امضاء کنندگان

یدالله مریدی  احمد جدیدی  محسن خیراندیش و به وکالت از شکوفه  افضلی  مرتضی مقدمی و به وکالت از مجتبی مقدمی و میترا خیراندیش  ونوس مریدی و به وکالت از محمد سرگزی و مهسا سرگزی  پرهام فرجود  مینا مریدی  رویا مقدمی  مینو خیراندیش  رویا جدیدی و به وکالت از پری کشاورزی و ماندانا مریدی سیما خیراندیش  مهدی مریدی و به وکالت از محمد جواد جدیدی  زهرا صالحی نیما جاودان  اردلان زند  مهتاب فروزش  مهدی شادمند و  فرزاد ایرانمنش

+ نوشته شده توسط روابط عمومی در پنجشنبه بیست و ششم فروردین 1389 و ساعت 7:41 |

 

به نام خدا

 

سرمایه گذاری در صندوق قرض الحسنه امید از دو بخش سپرده اولیه و سپرده ماهانه تشکیل می شود که بخش اولیه آن به هنگام عضویت و بخش ماهیانه آن در ابتدای هر ماه ( اول تا پنجم ) توسط اعضاء  پرداخت خواهد شد. میزان سپرده گذاری اولیه و ماهانه در اولین مجمع عمومی به ترتیب دویست هزار تومان و بیست هزار تومان تصویب گردید که بنا به ضرورت در آینده قابل افزایش خواهد بود .

همچنین در اولین مجمع عمومی اعضاء هیئت مدیره آقایان یدالله مریدی ، مرتضی مقدمی پور و مهدی مریدی ، بازرس اصلی آقای محسن خیراندیش و مدیر عامل آقای مهدی مریدی انتخاب گردیدند .

صندوق قرض الحسنه امید به اعضاء خود یک ماه پس از تاریخ سپرده گذاری اولیه وام قرض الحسنه می پردازد . متقاضیان وام می باید اول تا پنجم هر ماه درخواست خود را تحویل هیئت مدیره صندوق نمایند . میزان وام قابل پرداخت در صندوق  امید بر اساس مدت زمان انتظار به ماه از تاریخ پرداخت مبلغ اولیه محاسبه می باشد. 

مطابق این الگو برای پرداخت وام به متقاضیان ، پس از محاسبه مدت زمان انتظار ( زمانی که از سپرده گذاری اولیه سپری شده است) و میزان موجودی شامل سپرده اولیه و مجموع سپرده های ماهیانه و استخراج ضریب وام از جدول زیر که تابعی از مدت زمان انتظار می باشد ، مبلغ قابل پرداخت به عنوان وام از حاصل ضرب ضریب وام در میزان موجودی به دست خواهد آمد .

قسط بندی و نحوه بازپرداخت وام نیز تابعی از مدت زمان انتظار و مطابق با جدول زیر می باشد . وام گیرندگان باید نسبت به پرداخت اقساط خود هم زمان با واریز ماهیانه ( اول تا پنجم هر ماه)  اقدام نمایند. بدیهی است هر چه مدت زمان انتظار طولانی تر باشد مبلغ وام  بیشتر و مدت زمان باز پرداخت طولانی تر  و در نتیجه مبلغ  اقساط کمتر خواهد شد.

هیئت مدیره صندوق هر ماه و در فرجه زمانی مشخص شده ( اول تا پنجم هر ماه )  درخواست متقاضیان وام را بررسی و مطابق با روش فوق نسبت به پرداخت وام به متقاضیان, حداکثر تا دهم همان ماه اقدام خواهد کرد . چنانچه موجودی صندوق در یک ماه از میزان درخواست متقاضیان کمتر باشد پرداخت وام منوط به انجام  قرعه کشی در حضور متقاضیان خواهد بود . بدیهی است اولویت پرداخت وام در ماه آینده با متقاضیانی است که در قرعه کشی موفق نبوده اند.

کارمزد وامهای پرداختی در صندوق امید برابر با ۳ ٪ وام محاسبه شده می باشد که به همراه سود حاصل از سپرده گذاری اعضاء در اختیار هیئت مدیره صندوق بوده و بنا به تشخیص مدیریت وقت هزینه خواهند شد .

جدول ضرایب دریافت وام و مدت بازپرداخت صندوق امید

مدت باز پرداخت(ماه)

ضریب دریافت وام

مدت انتظار (ماه)

10

1.5

1

11

2

2

12

2.5

3

14

2.6

4

15

2.7

5

16

2.8

6

18

2.9

7

19

3

8

20

3.1

9

22

3.2

10

23

3.3

11

24

3.4

12

25

3.5

13

26

3.6

14

27

3.7

15

29

3.8

16

30

3.9

17

31

4

18

32

4

19

33

4

20

34

4

21

35

4

22

36

4

23

 

 

 

+ نوشته شده توسط روابط عمومی در دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 و ساعت 7:57 |